Liñas de investigación

  • Agregación e xelificación de sales biliares e compostos análogos.
  • Formación de complexos de inclusión de ciclodextrinas e compostos de interese farmacolóxico.
  • Síntese e caracterización de axentes protectores de superficies hidrófilas
  • Síntese e caracterización de novos surfactantes