Oferta científica

  • Estudos e asesoramento sobre aplicación de técnicas de fluorescencia
  • Subministro de kits educativos desenvolvidos polo grupo Xuvenciencia, destinados á realización de actividades prácticas na educación secundaria.
  • Técnica de espectroscopía de correlación de fluorescencia
  • Técnicas de espectrocopía de fluorescencia, de estado estacionario e con resolución temporal de picosegundos