Oferta científica

  • Organización de exposicións científicas
  • Síntese e caracterización de ligandos orgánicos e os seus complexos metálicos