Oferta científica

  • Analise estructural por diffracción de raios X de monocristales
  • Caracteriazación de materiales
  • Estudios espectroscópicos en fase sólida e en disolución.
  • Estudios medioambientais con metais pesados.
  • Formación de investigadores
  • Investigación aplicada
  • Investigación básica
  • Resolución de problemas cristalográficos.
  • Soporte informático para estudios estructurais por difracción de raios X.