Liñas de investigación

  • Bioinformática
  • Bioloxía matemática
  • Ecuacións diferenciais en derivadas parciais.
  • Ecuacións diferenciais ordinarias.
  • Ecuacións en diferencias.
  • Ecuacións funcionais.