Oferta científica

  • Análise de necesidades de Orientación Persoal, Escolar e Profesional.
  • Avaliación de centros educativos e socioprofesionais.
  • Avaliación de servicios e programas de Orientación Escolar e Profesional.
  • Avaliación do desenvolvemento profesional de Orientadores Escolares e Profesionales.
  • Deseño e desenvolvemento de programas de titoría educativa e profesional.
  • Diagnóstico de competencias dos Servicios de Orientación Educativa e Profesional.
  • Diagnóstico e orientación de competencias transversais e creativas en educación e no ámbito profesional.
  • Valoración de accións orientadoras para a diversidade educativa e socioprofesional.