Oferta científica

  • Asesoramento respecto a utilización de elementos culturais e patrimoniais como recursos turísticos e para o desenvolvemento local.
  • Documentación etnográfica e diseño de proxectos culturáis.
  • Estudio da cultura tradicional de Galicia e os seus procesos de cambio.