Liñas de investigación

  • Filosofía contemporanea.
  • Filosofía e Literatura
  • Filosofía e vida cotiá
  • Hermenéutica filosófica.
  • Hermenéutica medieval