Liñas de investigación

 • Adición a compra: avaliación e tratamento
 • Análise dos determinantes psicosociais e biolóxicos no estrés laboral dos docentes universitarios. Un estudio lonxitudinal.
 • Comportamento organizacional
 • Compra compulsiva, trastorno por enchenta e xogo patolóxico: ¿mesmos perfiles para diferentes condutas?
 • Conflito, negociación e mediación
 • Estrés laboral dos profesionais sanitarios. Un acercamento multidimensional.
 • Estrés laboral e burnout nos profesionais da ensinanza secundaria. Unha analise lonxitudinal
 • Grupo de iguais e delincuencia
 • Identidade de xénero
 • Natureza e alcance da relación droga-delincuencia nos adolescentes.
 • Programas de prevención e tratamento do consumo de alcohol.
 • Xénero, agresión e delincuencia