Oferta científica

  • Gramática inglesa
  • Lingua e Cultura. Xestión cultural.
  • Lingüística contrastiva, traducción e análise de erros.
  • Lingüística teórica e aplicada.