Oferta científica

  • Arquivo e biblioteca da Cátedra de Poesía e Estética José Ángel Valente
  • Establecemento de rutas literarias
  • Estudo de interferencias, imaxes e prototipos xenérico-sexuais en literatura
  • Información e documentación