Publications by the researcher in collaboration with Pantaleão de Aveiro (1)

2011

  1. Itinerario da Terra Sancta e suas particularidades

    Universidad de Santiago de Compostela