Liñas de investigación

  • Celulas troncais/proxenitoras como terapia celular na enfermedade de Parkinson.
  • Estudio dos mecanismos moleculares implicados na neurodexeneracion e neuroproteción de neuronas dopaminérxicas
  • Terapias neuroprotectoras na enfermedade de Parkinson