Forschungslinien

  • Aparello locomotor: Cartilaxe
  • Efectos bioloxicos da radiacion non ionizante
  • Histoquimica muscular
  • Morfoloxia bucodental
  • Neuroanatomía.
  • toxina botulinica no dor e espasticidade