Liñas de investigación

  • Desenrrolo orofacial
  • Dor orofacial
  • Implantoloxía
  • Materiais de uso en prótese. Interaccións cos tecidos bucais. Cerámica.
  • Oclusión. Articulación temporo-mandibular (a.t.m.) electromiografía de superficie.
  • Tecnoloxía protésica.