Liñas de investigación

  • Estudio das alteracións do fluxo cerebral pos-traumático..
  • Monitorización multimodal no pacente neurocrítico.