Liñas de investigación

  • Ecoloxia de Plantas ameazadas
  • Interaccións animais-plantas. Polinización, dispersión.