Oferta científica

  • Avaliación de impacto de incendios forestais.
  • Estudios de vexetación forestal.
  • Manexo de sementes de especies forestais.
  • Restauración de áreas incendiadas.
  • Rexeneración natural de áreas incendiadas.