Oferta científica

  • Análises de solos
  • Caracterización de compost e emendas orgánicas
  • Diagnóstico da degradación do solo
  • Medida da contaminación dos solos