Liñas de investigación

  • Estudio de novos antiepilépticos sobre crisis epilépticas experimentais
  • Estudios das crisis epilepticas inducidas mediante a despolimerización da actina
  • Papel dos receptores nmda e ampa nas crises epilépticas inducidas por perfusión de quimioconvulsivantes no hipocampo, utilizando técnicas de microdiálises.