Liñas de investigación

  • Bioquímica e bioloxía molecular do ciclo reprodutivo dos moluscos bivalvos.
  • Mellora da productividade dos cultivos dos bivalvos mariños
  • Xenes homeobox e regulación do desenvolvemento e da metamorfose en moluscos bivalvos.