Forschungslinien

  • Crise do neoliberalismo
  • Desenvolvemento local e urbano
  • Desenvolvemento rexional.
  • Desigualdades de renda
  • Economía circular
  • Economía da innovación e cambio tecnolóxico. Innovación nos servizos. Politicas de innovación
  • Economía de Galicia e da Unión Europea
  • Economía industrial
  • Emprego e Mercado de traballo.