Forschungslinien

  • Economía de Galiza
  • Economia dos Recursos Naturais
  • Economía e estudios de xénero
  • Economia Forestal
  • Economía pesqueira