Liñas de investigación

  • Dereito tributario internacional e comunitario.
  • Gasto público: o orzamento
  • O tributo
  • Procedementos tributarios.
  • Sistema tributario español.