Liñas de investigación

 • Dano moral. Dereito español e Dereito comparado. A regulación do dano moral en Europa
 • Dereito civil
 • Dereito civil de galicia.
 • Dereito contractual europeo
 • Dereito do comercio internacional, solución arbitral de controversias, espacio xudicial europeo, arbitraxe comercial internacional.
 • Dereito internacional privado
 • Dereito interrexional
 • Eficacia en España de resolucións xurídicas e actos xurídicos extranxeiros.
 • Eficacia no extranxeiro de resolucións xurídicas e actos xurídicos pronunciados en España.
 • O mercado e a protección do consumidor
 • O novo dereito de familia.
 • Plurilexislación civil española e Dereito comunitario
 • Problemas xurídicos concernentes á emigración: persoa, familia e sucesións.
 • Responsabilidade derivada da contaminación do mar por hidrocarburos
 • Responsabilidade médico sanitaria.
 • Sucesión motis causa. Sucesións internas e transfronteirizas
 • Unificación do Dereito de cucesións na UE
 • Xénero e Dereito privado