Liñas de investigación

  • Corrupción pública
  • Dereito parlamentario.
  • Federalismo e organización territorial do Estado
  • Internet e dereitos fundamentais
  • Os dereitos e libertades e a súa protección xurídica
  • Partidos políticos, democracia e representación.
  • Teoría histórica do constitucionalismo.
  • Transparencia, acceso á información e protección de datos
  • Xustiza constitucional e democracia.