Liñas de investigación

  • A actividade exterior da comunidade autónoma de Galicia.
  • Cooperación penal internacional
  • Deitos Humanos
  • Dereito do mar.
  • Dereito internacional humanitario.
  • Globalización. Actores internacionais. política exterior de España.
  • Institucións e dereito da Unión Europea.
  • Integración latinoamericana e Mercosur.
  • Organización Internacional
  • Uso da forza e responsabilidade internacional.