Oferta científica

  • Caracterización físico-química e biolóxica de nanomateriais. Dispersión dinámica de luz, espectroscopia UV-Vis, ICP, determinación de superficie específica BET. Ensaios celulares, citometría, microscopía confocal
  • Deseño, produción e funcionalización de nanopartículas multifuncionais inorgánicas, orgánicas, biomiméticas e híbridas para aplicación en diagnóstico, terapia, catálise, imaxe, etc.