Liñas de investigación

  • Biomarcadores preditivos para oncoloxia de precisión
  • Mecanismos moleculares da autoinmunidade
  • Patrons e mecanismos de variación estrutural no desenvolvemento do cancro e outras enfermidades