Intervención Pedagóxica en Xerontoloxía

  1. Gutiérrez Moar, Mª del Carmen
  2. Olveira Olveira, M.ª Esther
Libro:
Guías docentes de Ciencias da Educación 2006-2007
  1. Rodríguez Rodríguez, Jesús
  2. Vargas Callejas, Germán

Editorial: [Santiago de Compostela], Universidade de Santiago de Compostela, Facultade de Ciencias da Educación, [2008]

ISBN: 978-84-691-3476-4

Ano de publicación: 2008

Páxinas: 279-318

Tipo: Capítulo de libro