Dispositional Reality: A Novel Approach to Power Ontology and Metaphysics

  1. Azzano, L.
Colección de libros:
Synthese Library

ISSN: 2542-8292 0166-6991

Ano de publicación: 2024

Volume: 482

Páxinas: 1-246

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.1007/978-3-031-52625-1 GOOGLE SCHOLAR