Photogrammetric Survey of an Intertidal Area: A Case Study in NW Spain

  1. Gil-Docampo, M.
  2. Peña-Villasenín, S.
  3. Peraleda-Vázquez, S.
  4. Carballo, R.
  5. Gómez-Conde, N.
Colección de libros:
Lecture Notes in Civil Engineering

ISSN: 2366-2565 2366-2557

ISBN: 9789819985678

Ano de publicación: 2024

Developments and Applications of Geomatics - Proceedings of DEVA 2022

Volume: 450

Páxinas: 393-408

Tipo: Achega congreso

DOI: 10.1007/978-981-99-8568-5_29 GOOGLE SCHOLAR