Morfodinámica, reconstrución paleoambiental e xestión do Illote Areoso (Ría de Arousa)

  1. Cajade Pascual, Daniel
Supervised by:
  1. Manuela Costa Casais Director
  2. Ramón Blanco Chao Director

Defence university: Universidade de Santiago de Compostela

Year of defence: 2024

Department:
  1. Department of Geography

Type: Thesis

Abstract

Esta tese céntrase no estudo da morfodinámica, a evolución paleoambiental, os cambios do nivel do mar e a xestión do illote Areoso, situado na parte central da ría de Arousa (NO da Península Ibérica). O elevado valor patrimonial deste enclave singular estase a ver ameazado pola dinámica erosiva e a elevada presión turística durante os meses estivais. Os resultados obtidos permiten establecer un modelo de xestión enfocado no equilibrio entre conservación e uso público.