Compostela e a plástica cinematográfica

  1. Xosé Ramón Pousa
Libro:
O cinema e os cines en Santiago
  1. Belén Fortes (coord.)

Editorial: Guiverny ; Consorcio de Santiago

ISBN: 9788416753550

Ano de publicación: 2020

Páxinas: 103-113

Tipo: Capítulo de libro