A causal model application to a cultural heritage sentence analysis

  1. Alejandro Sobrino Cerdeiriña
  2. Beatriz Calderón Cerrato
Libro:
Discourse and argumentation in archaeology: conceptual and computational approaches
  1. Cesar González Pérez (dir.)
  2. Patricia Martín Rodilla (dir.)
  3. Martín Pereira Fariña (dir.)

Editorial: Springer Suiza

ISBN: 9783031371554

Año de publicación: 2023

Páginas: 55-91

Tipo: Capítulo de Libro