Future directions

  1. Cesar González Pérez
  2. Martín Pereira Fariña
  3. Patricia Martín Rodilla
Libro:
Discourse and argumentation in archaeology: conceptual and computational approaches
  1. Cesar González Pérez (dir.)
  2. Patricia Martín Rodilla (dir.)
  3. Martín Pereira Fariña (dir.)

Editorial: Springer Suiza

ISBN: 9783031371554

Ano de publicación: 2023

Páxinas: 319-322

Tipo: Capítulo de libro