Discourse and argumentation in archaeologyconceptual and computational approaches

  1. Cesar González Pérez dir.
  2. Patricia Martín Rodilla dir.
  3. Martín Pereira Fariña dir.

Editorial: Springer Suiza

ISBN: 9783031371554

Ano de publicación: 2023

Tipo: Libro