Mulleres medievaistextos e imaxes na lírica galego-portuguesa : con dous apéndices sobre antecedentes e supervivencias na lírica peninsular

 1. Esther Corral Díaz coord.
 2. Yara Frateschi Vieira coord.
 3. Maríña Bermúdez Beloso
 4. Miguel García-Fernández
 5. Isabel Morán Cabanas
 6. María Ana Ramos
 7. Michel Sleiman,
 8. José Antonio Souto Cabo
 9. Tania Vázquez García
 10. Javier Castiñeiras López
 11. Victoriano Nodar Fernández

Editorial: Universidade de Santiago de Compostela

ISBN: 978-84-19679-59-8

Año de publicación: 2023

Tipo: Libro

Resumen

Estas páxinas conteñen unha compilación de textos e imaxes que testemuñan a relevancia da muller no marco literario e histórico da lírica galego-portuguesa, un vizoso e variado escenario feminino que atende tanto a figuras históricas como a categorías sociais e relacións colectivas (familiares, sociais e amorosas) para proporcionar unha estampa da muller na nosa lírica medieval en todas as súas facetas. Como complemento, a obra inclúe un detallado estudo da representación femenina nas miniaturas do Cancioneiro da Ajuda e dous apéndices que rastrexan os posibles antecedentes na lírica das carjas e a súa evolución no Cancioneiro Geral de Garcia de Resende.