Carboxylesterase Activities and Protein Expression in Rabbit and Pig Ocular Tissues

  1. Hammid, A.
  2. Fallon, J.K.
  3. Lassila, T.
  4. Salluce, G.
  5. Smith, P.C.
  6. Tolonen, A.
  7. Sauer, A.
  8. Urtti, A.
  9. Honkakoski, P.
Revista:
Molecular Pharmaceutics

ISSN: 1543-8392 1543-8384

Ano de publicación: 2021

Volume: 18

Número: 3

Páxinas: 1305-1316

Tipo: Artigo

DOI: 10.1021/ACS.MOLPHARMACEUT.0C01154 GOOGLE SCHOLAR lock_openAcceso aberto editor