Ecoinnovación y políticas de ecoinnovaciónuna valoración crítica de la política europea

  1. Ángeles Pereira Sánchez
  2. Xavier Vence
Libro:
Economía circular transformadora y cambio sistémico: retos, modelos y políticas
  1. Xavier Vence (dir.)

Editorial: Fondo de Cultura Económica de España (FCE)

ISBN: 978-84-375-0818-4

Ano de publicación: 2023

Páxinas: 459-494

Tipo: Capítulo de libro