Educación digital: formación contra la desinformación

  1. Isabel Dans Álvarez Sotomayor 1
  1. 1 Universidade de Santiago de Compostela
    info

    Universidade de Santiago de Compostela

    Santiago de Compostela, España

    ROR https://ror.org/030eybx10

Libro:
Innovación educativa

Editorial: McGraw Hill

ISBN: 9788419786081

Ano de publicación: 2023

Páxinas: 65-82

Tipo: Capítulo de libro