Species Richness and Beta Diversity Patterns of American Marsupials

  1. Cerezer, F.O.
  2. Cáceres, N.C.
  3. Baselga, A.
Libro:
American and Australasian Marsupials: An Evolutionary, Biogeographical, and Ecological Approach

ISBN: 9783031084188

Ano de publicación: 2023

Páxinas: 623-638

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.1007/978-3-031-08419-5_13 GOOGLE SCHOLAR