The construction [a TODO Nsg] in Spanish

  1. López Meirama, B.
  2. Iglesias, N.M.I.
Colección de libros:
Constructional Approaches to Language

ISSN: 1573-594X

Año de publicación: 2023

Volumen: 34

Páginas: 129-153

Tipo: Capítulo de Libro

DOI: 10.1075/CAL.34.06LOP GOOGLE SCHOLAR