Speciesism and persuasion: A conclusion

  1. Horta, O.
  2. Almiron, N.
  3. Terán, D.
Libro:
Animal Suffering and Public Relations: The Ethics of Persuasion in the Animal-Industrial Complex

ISBN: 9781032348353

Ano de publicación: 2023

Páxinas: 149-163

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.4324/9781003324065-17 GOOGLE SCHOLAR