Parasporal crystal toxins in bacillus thuringiensis

  1. Sieiro, C.
  2. Pichardo-Gallardo, A.
  3. Areal-Hermida, L.
  4. Almuiña-González, R.
  5. Villa, T.G.
Libro:
Developmental Biology in Prokaryotes and Lower Eukaryotes

ISBN: 9783030775940

Ano de publicación: 2021

Páxinas: 125-148

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.1007/978-3-030-77595-7_4 GOOGLE SCHOLAR