Analysis of natural toxins by liquid chromatography

  1. González-Jartín, J.M.
  2. Alfonso, A.
  3. Botana, A.M.
  4. Vieytes, M.R.
  5. Botana, L.M.
Libro:
Liquid Chromatography: Applications

ISBN: 9780323983006

Ano de publicación: 2023

Páxinas: 257-299

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.1016/B978-0-323-99969-4.00009-7 GOOGLE SCHOLAR