Dinámica rexional da industria europea e externalidadesun estudo para a Unión Europea no periodo 1980-1995

  1. Bazarra Agulla, Xoán Manuel
Dirixida por:
  1. Xavier Vence Deza Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Ano de defensa: 1999

Departamento:
  1. Departamento de Economía Aplicada

Tipo: Tese