Capturing urban rent through evictionshome dispossessions in the historie centre of Palma (Majorca)

  1. Sònia Vives Miró
  2. Onofre Rullán Salamanca
Libro:
Gentrification as a global strategy: Neil Smith and beyond
  1. Abel Albet Mas (coord.)
  2. Núria Benach (coord.)

Editorial: Routledge USA

ISBN: 9781138234253

Ano de publicación: 2018

Páxinas: 152-162

Tipo: Capítulo de libro