As sociedades cooperativas galegas

  1. Ana Olveira Blanco 1
  2. María Bastida 1
  3. Dolores Álvarez Pérez 1
  1. 1 CECOOP. Universidade de Santiago de Compostela
Libro:
Informe da economía social en Galicia 2021
  1. Maite Cancelo Márquez (dir.)
  2. Manuel Botana Agra (dir.)

Editorial: CECOOP-Centro de Estudos Cooperativos da USC

ISBN: 978-84-09-45826-4

Ano de publicación: 2022

Páxinas: 33-50

Tipo: Capítulo de libro