Determination of Saxitoxin, Tetrodotoxin and Common Phycotoxins

  1. Botana, Luis M.
  2. Alfonso, Amparo
  3. Vieytes, Mercedes R.
  4. Carmen Louzao, M.
  5. Botana, Ana M.
  6. Vale, Carmen
  7. Vilarino, Natalia
Libro:
ANALYSIS OF FOOD TOXINS AND TOXICANTS, VOLS 1 & 2
  1. Wong, YC (coord.)
  2. Lewis, RJ (coord.)

ISBN: 978-1-118-99271-5 978-1-118-99272-2

Ano de publicación: 2017

Páxinas: 431-467

Tipo: Capítulo de libro